SERVEIS

logo-matrinox-m
Disseny de matrius CAD-CAM-CAE

Disseny i construcció de matrius

En el moment de l’entrega dels 2D o 3D de la peça del client, la nostra Oficina Tècnica
desenvolupa el disseny de la matriu amb els sistemes de CAD-CAE (Cimatron E i Dynaform) que disposem.

Al Taller es mecanitzen tots els components de la matriu amb l’ajuda del CAM (Cimatron E).

La secció d’acoblament realiza els ajustos finals per al muntatge de la matriu.

Tot seguit, el Taller i l’Oficina Tècnica fan les proves treballant conjuntament. Amb els sistemes de mesurament que disposem (Faro 8-Axis Edge FaroArm i ScanArm) i software (Geomagic Control X i mòdul de cimatron i  pringback deform) garantirem el grau de qualitat de la peça
sol·licitada pel nostre client.

Finalment, amb el producte validat pel nostre client, entreguem la matriu.

Modificacions i Manteniment de matrius

La nostra experiència en la fabricació l’apliquem també a les modificacions i al manteniment de les matrius dels nostres clients

Mecanitzats
diversos

Disposem de màquines per poder mecanitzar qualsevol peça:

Posada a punt
de matrius

Disposem de dues premses per fer la posada a punt de matrius dels nostres clients

Producció de peces amb premsa hidràulica

Amb la nostra premsa hidràulica i la línia d’alimentació, oferim el servei d’estampar peces per embotició

Dissenyem, construïm i muntem qualsevol matriu que necessitis